RUTINER OG SERVICE TILBUD

Zinoberveien 145, 0758 Oslo
tel: 451 35 259  - mail: ada@sorkedalenhest.com

Ta kontakt med Ada for informasjon og priser


tel : 451 35 259

mail : ada@sorkedalenhest.com

.


                          

Fôring


Vi forer 4 ganger om dagen 

  • 06.30
  • 12.30
  • 16.00
  • 20.00

Hestene fôres kun av stallpersonalet.


Utslipp/Innslipp


Utslipp begynner kl 08.30. Alle hester er ute før 10.00. 


Hestene tas inn kl 16.00 -17.00 (høy fôres ute kl 12.30). Hestene er ute lenger i beitesesongen/sommeren.


Alle hester som ikke er på døgnbeite,  tas inn fra beiter/paddock før kveldsfôring 20.00.


I juli tilbyr vi døgnbeite, med sjekk av hest morgen og kveld.


Fôr Meny

 

Vi har et godt utvalg fôr. Fôringsplan avtales i sammarbeid med oppstallør. Vi er også behjelpelig med spesial fôring ved behov.


Vi fôrer høyensilage, tørt høy, Champions Energi, Champions Ekstrem, Havre, Spillers Conditioning Mix, Spillers High Fiber Cubes, Spillers Cool Mix, YeaSaac, og utvannet betfiber hver kveld.


Vi har også salt og elektrolytter ved behov.


Service Tilbud


Vi tilbyr blandt annet møkking, longering, hjelp ved vet check, pleie av syk hest, mosjon av hest osv...