Zinoberveien 145, 0758 Oslo

tel: 451 35 259  - mail: ada@sorkedalenhest.com

Om Ridesenteret

Sørkedalen Sprang og Dressur holder til på Søndre Ringerike Gård i Sørkedalen.


Gården fra 1861 består av ca 160 dekar, hvorav ca 100 daa er heste beiter. Beitesesongen på gården er fra 4-6 måneder i året, og det er mulighet for døgnbeite om sommeren. Vi mener at hester har godt av stor uteplass og mye utetid, og gården tilrettelegger for dette.


Vi har plass til 34 hester, fordelt på tre staller.  Stallene tilbyr forskjellig boks størrelser, og alle boksene er lyse, åpne og har vindu.


Stallen har alle ønskelige fasiliteter, og alle områder, bygninger og baner har blitt oppgradert 2016-2018.


Oppgraderte /Nye fasiliteter inkluderer:


- Geopad utebane på ca 25-65 m2

- Ridehus med sandbunn på ca 20x40m2

- Varmestue til ryttere, med dusj, garderobe og kjøkken

- Lagerrom til oppstallører, med store låsbare skap

- Effektivt tørkerom for dekken og annet hesteutstyr


Ringerike er et treningssenter hvor vi tilrettelegger for at alle skal kunne utvikle seg som rytter.
 
Vi tilrettelegger forholdene for et positivt og hyggelig miljø, hvor hester og mennesker trives og respekterer hverandre. Stallen skal være et sted hvor vi oppmuntrer hverandre og danner nye vennskap.  Alle, uavhengig av kunnskap og hest, har lik rett på baner/paddocker og stall.